Grafisk Design

Grafisk design er prosessen med visuell kommunikasjon og problemløsning gjennom bruk av typografi, plassering, bilde og farge.

Ref. Brosjyrer

Mediabank: White paper.

Se pdf her

Se mer

Wenaas Profile Wear

Wenaas Profile Wear . Total ansvar for prosjektet: Grafiskdesign, styling, booking av fotograf og modeller. Produksjon av katalog. Wenaas Profile Wear Produktkatalog.

Se mer

wenaas

Hard Ware Katalog: "Passer denne gaven ditt firma , frembringer den ditt budskap, er det riktig kvalitet? 

Se mer